Android w magazynie


Aplikacja na urządzenia z systemem ANDROID moduł magazynowy Studio Magazyn Warehouse Management System WMS .net przeznaczony jest do ewidencji ilościowo wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania.

Framework WMS


Platforma StudioSystem pozwala na uruchamianie aplikacji Windows (wersja zwana Framework) w stylu Microsoft Office, która wykorzystując konfigurację systemu buduje dynamicznie MENU i pozwala uruchamiać transakcje w zależności od uprawnień i ustawień.

Ponieważ elastyczność platformy StudioSystem pozwala na uruchamianie dowolnych transakcji i funkcjonalności za pomocą modułu FRAMEWORK możemy korzystać z każdej funkcjonalności dostępnej w ramach programów działających na platformie np.: Magazyn WMS, Magazyn Narzędzi, Magazyn Palet, Utrzymanie Ruchu CMMS, Dokumenty, CRM itp.

System zarządzania magazynem WMS

Praktycznie każda firma handlowa, produkcyjna czy logistyczna wykorzystuje jakieś oprogramowanie do prowadzenia ewidencji w magazynie. System zarządzania magazynem WMS w takiej firmie zwykle nie stanowi zintegrowanego rozwiązania z systemem ERP, gdyż taka różnorodność powoduje że funkcjonalność niezbędne do sprawnej obsługi i pracy magazynu w systemie ERP nie występuje. I tu jest miejsce na dedykowane rozwiązania klasy WMS.

SYSTEM MAGAZYNOWY WMS


http://system.wms.net.pl/system-wms/wms-system-zarzadzania-magazynem/


Moduł magazynu wysokiego składowaniaModuł magazynowy można zintegrować zarówno na zasadzie OnLine poprzez podłączenie do bazy systemu ERP czy też wykorzystując API dostawcy systemu ERP (np. WebService). Można także moduł magazynu wysokiego składowania zintegrować na zasadzie OffLine poprzez wymianę danych za pomocą plików XLS, CSV lub XML. W pracy SoftwareStudio korzysta z najnowszej wersji oprogramowania dla producentów rozwiązań informatycznych Visual Studio 2012. Tworzone oprogramowanie dedykowane jest zarówno na platformę Microsoft Windows (wersje XP, Vista oraz 7) oraz do pracy przez przeglądarkę internetową (aplikacje ASP.net).

PROGRAM MAGAZYNOWY

Moduł magazynu wysokiego składowania


Internet Explorer 11

Program uruchamiany może być na przeglądarce Internet Explorer do wersji 10 bez większych kłopotów. W 2013 roku wprowadziliśmy zmiany w standardzie na HTML5 dla produktów działających w ramach StudioSystem, jednak wiele poprzednich starszych wersji pracuje w standardzie HTML4.

Systemy WMS

Dokumenty magazynowe w systemie WMS przeznaczone są do prowadzenia ewidencji obrotu magazynowego związanego z zakupami, sprzedażą oraz obrotem wewnątrz firmy wynikające z przyjęciem, wydaniem lub zmianą magazynu.

Warehouse Management System

Aplikacja Magazyn WMS.net jest to oprogramowanie klasy WMS (Warehouse Management System), stanowi kompleksowe rozwiązanie informatyczne (oprogramowanie, urządzenia, usługi i serwis) pozwalające na zarządzanie ruchem produktów na magazynie oraz optymalizujące wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

Magazyn Palet

Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy. Rola Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z magazynu, a także rejestrację dokumentów przesunięć międzymagazynowych.

Rozwiązania dla branży 3PL

Aplikacja Magazyn Palet
Rozwiązania informatyczne dla branży 3PL – Third Party Logistics (Logistyka firm trzecich) wymaga specyficznej funkcjonalności. Metoda działania biznesowego, w której jedna lub kilka funkcji logistycznych zleca się firmie zewnętrznej potrzebuje rozwiązań dedykowanych działających OnLine przez internet za pomocą przeglądarki internetowej.

Klient magazynu

Usługi magazynowe świadczone na zasadzie outsourcingu klientom wymagają aplikacji www (program webowy), który pozwala im na wgląd do stanów magazynowych OnLine przez internet.
Listy przewozowe DHL

Studio Magazyn WMS.net umożliwia generowanie pliku xml zawierającego dane odbiorcy towaru, który po wczytaniu do aplikacji DHL e-Case generuje list przewozowy dla wybranego dokumentu wydania zewnętrznego WZ. Po wskazaniu odbiorcy, w dokumencie zlecenia bądź w dokumencie WZ, i po zapisaniu dokumentu wydania zewnętrznego WZ należy wybrać funkcję WYDRUKI i List przewozowy DHL.