Posty

Awizowanie dostaw

Zwiększenie wydajności przedsiębiorstw produkcyjnych i logistycznych jest uzależnione od sprawnego przepływu informacji. Awizowanie dostaw pozwala na zaplanowanie transportu na odpowiednią godzinę, usprawniając harmonogram czasu pracy magazynu.
System awizowania dostaw ustala ramy czasowe i ilościowe załadunku oraz rozładunku, dzięki czemu pozwala monitorować i dyscyplinować przewoźników. Wówczas magazyn jest ubezpieczony przed ryzykiem przestojów i strat, ponieważ towary są przywożone na czas, zgodnie z grafikiem.

Klient magazynu

Systemy WMS

Magazyn Palet

Rozwiązania dla branży 3PL

Program magazynowy WMS.net

Warehouse Management System

Android w magazynie

Framework WMS

System zarządzania magazynem WMS

SoftwareStudio Sp. z o.o.

ul. Ostroroga 5
60-349 Poznań
kontakt@softwarestudio.com.pl

+48 533 322 626